ALLIN > חדשות > חדשות משפט ופלילים > בעקבות תביעה ייצוגית: בית ברל תהדק אכיפת איסור עישון

בעקבות תביעה ייצוגית: בית ברל תהדק אכיפת איסור עישון

בעקבות תביעה ייצוגית: בית ברל תהדק אכיפת איסור עישון

במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגדה, התחייבה המכללה האקדמית בית ברל כי החל מה-1 באוקטובר 2018 ובמהלך שנות הלימודים היא תפעיל גורם מפקח לאכיפת חוקי וכללי העישון בקמפוס. הפיקוח לא יחול על עישון בשטחים הפתוחים בתחומי קמפוס המכללה.

בנוסף התחייבה המכללה כי תשים דגש מיוחד לאכיפת הוראות החוק בקפיטריות ובמזנונים, ובכלל זה יוגדרו וירועננו מרכיבי האחריות והסמכות של מפעילי המזנונים.

עוד סוכם, כי אם יידרש ימוקמו מחדש פינות העישון, כך שככל הניתן לא תהיה השפעה על אזורי הכניסה למבנים. המכללה תוודא כי פינות העישון יותאמו במיקומן ללשון החוק ובמיקום שלא יגרום למטרד לשוהים בכיתות הלימוד ובמבנים. היא גם תתאים את פינות העישון, כך שניתן יהיה לעשות בהן שימוש נאות בכל תנאי מזג אוויר, וכך יימנע מצב בו המעשנים יחפשו מקלט ממזג האוויר במקומות אסורים לעישון.

את הבקשה לאישור תביעה ייצוגית הגיש סטודנט במכללה, יוני גולדפוס, באמצעות עוה"ד זיו אנג'ל, העוסק בליטיגציה אזרחית, זכויות יוצרים וקניין רוחני. לטענתו, המכללה אינה מקיימת את הוראות החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון וכי לא עשתה כל שביכולתה על מנת למנוע עישון במקומות ציבוריים שבאחריותה.

המכללה טענה בתשובתה, בין היתר, כי חוק תובענות ייצוגיות אינו מתיר הגשת תובענות ייצוגיות נגד מוסדות להשכלה גבוהה, וכי עשתה כל שנדרש ממנה באופן סביר למנוע עישון בשטחים ציבוריים, שעל פי החוק העישון בהם אסור.

לאחר שהתקיים דיון בתיק, שוכנע גולדפוס כי תביעתו אינה מתאימה להתנהל כתביעה ייצוגית ולכן הוא ביקש להסתלק ממנה ומבקשת האישור. המכללה הודיעה בבקשת ההסתלקות כי לקחה לתשומת לבה את דברי בית המשפט שנשמעו בדיון וכי היא תיישם מספר שינויים בדרכי פעולתה בקשר עם מניעת עישון בתחומה.

מאת: מערכת אול אין | צילום עו"ד אנג'ל: אנה לינדן | תמונה המחשה: freepik

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

Comments are closed.

תפריט