ALLIN > רק 212 דירות קטנות נבנו ברמת השרון בשנים האחרונות

רק 212 דירות קטנות נבנו ברמת השרון בשנים האחרונות

רק 212 דירות קטנות נבנו ברמת השרון בשנים האחרונות

למרות מצוקת הדיור בשנים האחרונות, בישראל לא בונים דירות קטנות. מניתוח נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנערך על ידי אלדר שיווק, עולה כי רק 2% מהבנייה בישראל הם של דירות קטנות בנות שני חדרים. על פי הנתונים, בשנת 2017 נבנו בישראל 788 דירות בנות שני חדרים בלבד, ירידה לעומת שנת 2016 בה נבנו 898 דירות שני חדרים ולשנת 2015 בה נבנו 851 דירות שני חדרים.

מהנתונים עולה, כי בעיר רמת השרון החלה בנייתן של רק 212 דירות שני חדרים בחמש השנים האחרונות. לעומתה, בתל אביב החלה בנייתן של 3,372 דירות כאלה, ברמת גן 941 דירות, באשדוד 740 דירות, בראשון לציון 466 דירות, באשקלון 305 דירות, ברמלה 296 דירות ובפתח תקווה 220 דירות. מנגד, בנתניה נבנו רק 162, ברחובות 119, ברעננה 92 ובחולון 85 דירות.

לדברי רוני כהן, מנכ"ל אלדר שיווק, "בישראל לא נבנות מספיק דירות קטנות לעומת הביקושים. בחינת הפילוח של מספר הנפשות במשקי הבית בישראל מעלה כי בשנת 2016 19% ממשקי הבית כללו נפש אחת, 24% ממשקי הבית כללו שתי נפשות, כלומר 43% ממשקי הבית בישראל כוללים עד שתי נפשות – רווקים ורווקות, גרושים וגרושות, אלמנים ואלמנות, משפחות חד הוריות ועוד. לאוכלוסיות אלו לא ניתן מענה במסגרת הבנייה החדשה בישראל".

מאת: מערכת אול אין | תמונת המחשה: freepik

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

Comments are closed.

תפריט