ALLIN > הקנסות גבוהים! עיריית רמת השרון במלחמה בצואת הכלבים

הקנסות גבוהים! עיריית רמת השרון במלחמה בצואת הכלבים

הקנסות גבוהים! עיריית רמת השרון במלחמה בצואת הכלבים

עיריית רמת השרון הודיעה כי היא יוצאת במבצע אכיפה מסיבי נגד תופעת צואת הכלבים במדרכות ובגנים הציבוריים ברחבי היישוב ותופעת הכלבים המשוטטים. "במסגרת מדיניות העירייה, הוחלט לתת דגש רב בכל הקשור לטיפוח הסביבה ופתרון בעיות המציקות לתושבים ופוגעות באיכות חייהם", נמסר מהעירייה, "מבדיקה שערכנו עולה כי תופעת צואת הכלבים ושוטטות הכלבים ברחבי היישוב נמצאת בראש סדרי החשיבות של התושבים".

במסגרת פעילות העירייה יוכפלו הסיורים של הפקחים בגנים וברחבי העיר תוך סיוע של השיטור המשולב, שדואגים לצילום באמצעות מצלמות דיגיטליות במטרה לתעד את העוברים על החוק ולאפשר מתן דוח כספי בסך 475 ש"ח לאחר מכן.

בעירייה מסבירים כי צואת כלבים ברחובות העיר ובגנים הציבוריים הפכה בשנים האחרונות לתופעה מטרידה בקרב תושבי העיר, ולכן הוחלט לשים דגש מיוחד על פעילות אכיפה ובמקביל לתגבר את הניקיון ברחובות העיר, במדרכות ובגנים הציבוריים באופן יומיומי. כך הוכשרו אופניים חשמליים נוספים שיסייעו בשטח לצוותי הניקיון, ובנוסף הצבת מתקני שקיות "שקי-קקי" בגנים לרווחת בעלי הכלבים.

כמו כן, דגש נוסף יינתן באכיפה כנגד תופעת הכלבים המשוטטים. בעיריית רמת השרון הדגישו כי בעלי הכלבים המשוטטים שכלבם יילקח לכלביה יחויבו בתשלום 83 ש"ח על הובלת הכלב לכלביה וכמו כן 36 ש"ח לכל יום שהייה שם וזאת בנוסף לקנס הכספי הקבוע בחוק.

מאת: מערכת אול אין | צילום: עיריית רמת השרון

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

Comments are closed.

תפריט