ALLIN > גאווה: 4 בתי ספר מרמת השרון ברשימת מצטייני משרד החינוך

גאווה: 4 בתי ספר מרמת השרון ברשימת מצטייני משרד החינוך

גאווה: 4 בתי ספר מרמת השרון ברשימת מצטייני משרד החינוך

משרד החינוך פרסם את רשימת 292 מוסדות החינוך של החטיבה העליונה אשר הצטיינו בשנת הלימודים תשע"ח בתחום הערכי, החברתי והלימודי.

ברשימה ארבעה מוסדות חינוך מרמת השרון: מקיף יגאל אלון (ממלכתי), חקלאי הכפר הירוק (ממלכתי), תיכון מרום (ממלכתי) ומקיף רוטברג (ממלכתי).

במשרד החינוך הסבירו כי בחירתם של בתי הספר הללו התקבלה על סמך חישוב שורת מדדים בתחומים הערכיים, החברתיים והלימודיים, וכן בהתאם לשיעור השיפור המשמעותי ביותר שחוללו מוסדות החינוך בהשוואה להישגי שנת הלימודים תשע"ז. בין המדדים: מניעת נשירה, קליטת תלמידי חינוך מיוחד, גיוס לצה"ל, שירות אזרחי, אחוז הזכאות לבגרות, אחוז ההצטיינות במבחני הבגרות ומידת השיפור.

לאור הישגיהם, עובדי ההוראה שבבתי הספר הללו יתוגמלו בסכום כספי הנע בין 3,122 שקל לכ-8,326 שקל (מורים שהועסקו בתשע"ח), זאת בהתאם לסיכום שעוגן בין משרד החינוך לבין ארגון המורים ומשרד האוצר, במסגרת הרפורמה "עוז לתמורה".

שר החינוך, נפתלי בנט, מסר: "הפרס הוא רק סמל לדבר החשוב באמת: כברת הדרך המשמעותית שעשו בתי הספר המצטיינים. ההשקעה והמאמץ עבור כל תלמידה ותלמיד, הם תמצית מלאכת החינוך. בתי הספר המצטיינים הם הלפיד שלפני המחנה ומהווים דוגמא ומופת דווקא בגלל המקום שבו היו והמקום בו הם נמצאים היום. אני מודה לצוותי החינוך המסורים שעבדו קשה, והגיעו להישגים כבירים. נמשיך לטפח את חינוך דור העתיד ולהצעיד את מדינת ישראל קדימה".

מאת: מערכת אול אין | תמונת המחשה: freepik

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

Comments are closed.

תפריט